maak van je hart geen zak met knikkers
is dat een mongool op die tak?